English Deutsch

JAKUB PŘIBYL

- narozen 31.května 1983 v Praze
- studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka - obor skladba
- hudební pedagog ZUŠ Na Popelce,Praha 5
- aranžér a skladatel
- hudebník - klávesy,klavír
- spolupracuje se Zuzanou Stirskou a Gospel Time
- je členem doprovodné kapely Petra Kocmana od roku 2007
- www.jakubpribyl.cz