English Deutsch

JE MI LÍTO NAŠICH CHVÍLÍ NEDĚLNÍCH

S. Silverstein / J. Vyčítal
Album: Greenhorns Hlavou dolů

Ketty, drahá Ketty
jen pár slůvek mám ti říct
z dáli slyším hlahol zvonů kostelních
kůň čeká, zbraň se blyští
k vám nesmím zpátky víc
je mi líto našich chvílí nedělních

Ref.: 
Jen pár toulavých dingů ví
kde končí horský sráz
rouška tmy než tvář mi začerní
pláč zvonů znít ať nechá
do kopců gibslandských
mě se stýská po té chvíli nedělní

Ketty, drahá Ketty
zní hluk mých honců blíž
žár a liják kostí mnohým vybělí
zbraň čeká skrytá v listí
svítá, ty snad spíš
já si vracím ten čas dávných nedělí

Ref.: Jen pár toulavých dingů …