English Deutsch

TÁTA LOVÍ AŽ K RÁNU

S. Silverstein / J. Vyčítal
Album: Greenhorns Hlavou dolů 

Mámo, řekni, mámo
kdy táta chodí spát
proč o půlnoci slyším skřípat bránu
Spi, mé dítě, sladce, tvůj táta odjel do práce
táta vždycky farmaří až k ránu

Mámo, řekni, mámo
proč bral si s sebou zbraň
když není slyšet z lesa žádnou ránu
Táta pušky čistí než vyjíždí za kořistí
táta vždycky lovívá až k ránu

Mámo, drahá mámo
čí je ten krásný kůň
co mu táta otevírá bránu
Máš, hochu, vlčí mlhu, on nebyl v noci na trhu
táta nosí peníze až k ránu

Mámo, řekni, mámo
proč slyším tátův hlas
až za svítání, kdy se k tobě sklání
Spi chvíli ještě sladce, tvůj táta teprv zouvá se
a v noci neměl čas na milování