English Deutsch

JEDNOU STAČÍ

Antonín Kny / Hana Sorrosová 
Album: Crazy Man

Jednou
Stačí
Jednou
Kdo hrál na mě levou
Už nebude hrát

Jednou
Stačí
Jednou
Kdo hrál na mě levou
Už nechci ho znát

Než kůň hlavou pootočí
Než vrátím se do svých očí
Než dým z ohně ztratí se sám
Vymazávám
Vymazávám

S tebou
Stačí
S tebou
Když mám tě tu sebou
Nic víc nechci znát

S tebou
Stačí
S tebou
Když mám tě tu celou
Ty můžeš i lhát

Než kůň hlavou potočí
Než vrátím se do tvých očí
Než dým z ohně ztratí se sám
Nevnímám
Nevnímám

. . .
. . .
. . .
Zapomínám
Zapomínám

Jednou
Stačí
Jednou
Kdo hrál na mě levou
Už nebude hrát

S tebou
Stačí
S tebou
Když mám tě tu s sebou
Ty může i lhát

Než kůň hlavou pootočí
Než vrátím se do tvých očí
Než dým z ohně ztratí se sám
Zapomínám
Zapomínám

. . .
. . .
. . .
Vymazávám
vymazávám